Seuraavat tapaamiset

HELSINGISSÄ Karjalatalolla
torstaina 18.10.2018
klo 18.00.

ja

LOIMAALLA kaupungintalolla
keskiviikkona 17.10.2018 klo 18.30.

Kummassakin tapaamisessa kuulemme piiriläisten valmisteltuja esityksiä suvun evakkokokemuksista. Tule kuuntelemaan ja kertomaan omista tai kuulemistasi sinun sukusi kokemuksista.

Paikalla ollaan jo 2 t ennen teeman käsittelyä: katsel-laan esim. sukuasioita.

KAIKKI (!) kiinnostuneet tervetuloa!

Lisätietoa arkistoista

Jakokartta Alholta v. 1907

Vaikka kotoa käsin internetin kautta on tavoitettavissa merkittävä osa perussukututkimuksessa tarvittavaa tietoa, saatat ennen pitkää päätyä arkistovierailulle.

Tähän turvaudut esim. silloin, kun tarvitset 100 vuotta nuorempaa kirkonkirjatietoa - haluat tutkia Kurkijoen tai Hiitolan kirkonkirjoja ajalta 1912-1949 tai vuotta 1885 nuorempia henkikirjoja. Arkistoissa voit tutkia myös aineistoja, joita ei ole lainkaan digitalisoitu. 

Kurkijoesta ja Hiitolasta kiinnostuneille on Mikkelin maakunta-arkisto usein oikea osoite. Sinne on keskitetty luovutetun Karjalan arkistot. Siellä voi tutkia esim. Mikkelin omilla tietokonepäätteillä vuoden 1912 jälkeisiä kirkonkirjoja - samalla tavoin kuin sitä vanhempia tietoja KATIHA:sta kotosalla. Siellä voi pyytää alkuperäisinä tutkittavakseen henkikirjat, joita ei vielä näy Digitaaliarkistossa. Siellä voi tutkia isovanhempien kotitilan historiaa maarekisteristä ja siihen liittyvistä jakokartoista (kuva)

Kansallisarkistossa (Helsingissä) ja maakunta-arkistoissa (esim. Turku, Hämeenlinna) voi tietokonepäätteillä tutkia Kurkijoen ja Hiitolan 100 vuotta nuorempia kirkonkirjoja (kuvatietokanta) vuoteen 1949 asti. Tarvitaan ennalta anottu surakuntakohtainen lupa. Kurkijoen ja Hiitolan henkikirjoja voi tutkia arkistoissa mikrofilmeiltä vuoteen 1920 asti.