Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin toimintakertomus vuodelta 2013

Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiri on sukututkimusharrastajien ja muiden juuristaan sekä ao. pitäjien suku-, kylä- ja pitäjähistoriasta kiinnostuneiden harrastuspiiri. Sukututkimuspiiri on pitäjäsäätiöistä ja -seuroista riippumaton, vapaamuotoinen toimintaryhmä. Sen päätavoitteita ovat edistää pitäjiin kohdistuvaa sukututkimusta ja auttaa harrastajia, tukea siten kurkijokelaisuuden ja hiitolaisuuden jatkuvuutta ja tarjota yhteisöllinen foorumi juuristaan ja pitäjistä kiinnostuneille.

Sukututkimuspiirin 15. toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat olivat

  • toiminnan laajentaminen Loimaalle

  • omien Internet-kotisivujen käyttöönotto 

Kuukausitapaamiset

Kuukausitapaamiset jatkuivat Helsingissä totuttuun tapaan. Tammikuussa 2013 käynnistettiin kuukausitapaamiset myös Loimaalla. 

Yhteensä kuukausitapaamisia järjestettiin 18, yhdeksän kummallakin paikkakunnalla.  Helsingissä  piirin tapaamisiin osallistui yhteensä 39 ja Loimaalla 83 henkilöä eri henkilöä.  Kun päällekkäisyys eliminoidaan, sukututkimusharrastus tai muu kiinnostus juuriin ja kotiseutuun houkutteli kuukausitapaamisiin 135 eri henkilöä.    

Helsingissä käyntikertoja Karjala-talolla oli yhteensä 113. Osallistujamäärä tapaamisissa vaihteli    8-24, keskimäärin osallistujia oli 12/tapaaminen. Tässä on lievää kasvua edellisvuoteen (11) verrattuna. Uusia, aiemmin käymättömiä osallistujia oli 17.  

Loimaalla käyntikertoja kertyi yhteensä 275. Osallistujamäärä tapaamisissa vaihteli 20-44, keskimäärin osallistujia oli 30/tapaaminen. Toiminnan aloittaminen Loimaalla tarjosi erityisesti lähiseudun kurkijokelaistaustaiselle väestölle foorumin konkretisoida kiinnostus sukunsa tutkimiseen sekä yleisemmin juuriinsa ja entiseen kotiseutuun. Loimaan tapaamisia on käynyt vetämässä 2-3 piiriläistä Helsingistä.  Kokoontumispaikkana oli Loimaan kaupungintalo.

Kurkijoki-taustaisia harrastajia on piirissä lukumääräisesti enemmän kuin hiitolaisia, mikä selittyy sotienjälkeisillä asuttamispaikkakunnilla. Kurkijokelaisten pääasuttamisalue sijoittui Loimaan ympäristöön. Hiitolaiset asutettiiin lähemmäs Poria. Hiitolaisia palvelee myös Porissa kokoontuva Hiitolan pitäjäseuran sukututkimuspiiri, jolla on vetäjänsä muodossa kiinteä yhteys Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiiriin. 

Kuukausitapaamisista ilmoitettiin sukututkimuspiirin omilla internet-kotisivuilla, Kurkijokelainen-lehdessä sekä Facebookin Kurkijoki- ja Hiitola -keskusteluryhmissä.

Kuukausitapaamisten pääteemat 2013

Helsinki

tammi

Suvut Riikonen ja Kojo

helmi

Kurkijoen ja Hiitolan erikoiset paikannimet ja alkuperä

maalis

Suvut Bragge ja Ijäs 

huhti

Haapavaaran kylä. Suku Tanninen

touko

Haavikon kylä Kurkijoella, Pukinniemi Hiitolassa

syys

Kylien ja tilojen sijainti ja pirstaleisuus

loka

1600-luvun sodat ja niiden vaikutus väestöpohjaan (sukuihin)

marras

Suvut Kemppinen ja Häkli

joulu

Sukututkimuksen tietolähteet ennen kirkonkirjoja


Loimaa

tammi

Miten alkuun - sukututkimuksen perustyökalut

helmi

Miten alkuun - sukututkimuksen perustyökalut

maalis

Sukututkimusohjelmat ja niiden toiminta

huhti

”Mistä lihaa luiden ympärille” – tietoja esivanhempien elämästä?

touko

Kurkijoen kylät: missä sijaitsivat, rekisterikylät/talouskylät, pirstaleisuus, takamaat

syys

DNA-sukututkimus: mihin perustuu, mitä kertoo, miten tapahtuu

loka

1600-luvun sodat ja niiden vaikutus väestöpohjaan (sukuihin)

marras

Kurkijokelaisten sijoittuminen sodan jälkeen Loimaan seudulle

joulu

Jouluperinteet Kurkijoella/Hiitolassa ja uusilla asuinalueilla

Sukututkimuspiirin Internet-kotisivut

Toimintavuoden aikana toteutettiin sukututkimuspiirin omat internet-kotisivut (www.sukupiiri.com).  Ne avattiin huhtikuussa 2013. Kotisivuilla oli vuoden loppuun mennessä  käyty noin 9000 kertaa.

Kotisivut palvelevat Kurkijoen ja Hiitolan sukuja tutkivia ja niistä muuten kiinnostuneita. Ne opastavat sukututkimuksen menetelmissä ja esittelevät tärkeimmät pitäjää koskevat  sukututkimuksen tietolähteet. Sivustolta on suorat linkit harrastajan tarvitsemiin yleisimpiin internet-tietokantoihin.

Kotisivut palvelevat myös niitä Kurkijoen ja Hiitolan suvuista ja historiasta kiinnostuneita, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua Helsingin tai Loimaan kuukausitapahtumiin. Kuukausitapaamisissa esillä olleista teemoista (alustuksista, esitelmistä) kerrotaan kotisivuilla.     

Piirin muuta toimintaa

Tavan mukaan sukututkimuspiirillä oli palvelupisteet Kurkijoen pitäjäjuhlilla Loimaalla  10-11.8.2014  ja  Karjalaisten kesäjuhlilla Porissa 15.6.2014.  Piirillä oli palvelupiste myös Karjala-talolla 9.10.2014 järjestetyssä Perhe ja suku -tapahtumassa (Tunnetko sukusi -tapahtuman vastine v. 2013).

Kurkijokelainen-lehteen kirjoitettiin artikkeleita kuukausitapahtumissa käsitellyistä teemoista.

Sukututkimuspiirillä on kattava kokoelma Kurkijokelainen-lehden vuosikertoja arkistossaan Karjala-talolla (kiitos piiriläisen lahjoituksen). Lehden vanhat numerot ovat merkittävä sukututkimuksellinen tietolähde ja piiriläisten lainattavissa.

Piirin talous

Piirin toiminta on vapaamuotoista, virallista jäsenyyttä ei ole. Jäsenmaksua ei peritä. Vapaaehtoisella kahvikassamaksulla on katettu kuukausitapaamisten tarjoilukustannukset sekä piirin arkistokaappivuokra (60 e/vuosi) Karjala-talolla (90 e/v vuonna 2014).  Vuonna 2013 kahvikassasta maksettiin myös sukututkimuspiirin palvelupisteen pöytämaksu (65 e) Karjala-talon Perhe ja Suku -tapahtumassa (aikaisempina vuosina esittelijöiden itse maksama). 

Toiminnan materiaali- ja matkakulut on maksettu yksityisesti. Ensimmäisen vuoden kustannukset kotisivuston palveluntarjoajalle (12x4,95/kk= 59,40 e) on maksettu yksityisesti. Jatkossa kotisivuston vuosimaksu palveluntarjoajalle (Kotisivukone/Ideakone Oy) pyritään kattamaan myös kahvikassasta, mikäli ”ylijäämää” kertyy.

Sukututkimuspiiri kiittää Kurkijoki-Säätiötä ja Hiitola-Säätiötä Helsingin kuukausitapaamisten tilavuokran maksamisesta Karjala-talolla (noin 120 e /vuosi/säätiö) sekä Loimaan kaupunkia tilojen tarjoamisesta ilmaiseksi Loimaan kuukausitapaamisiin.  Muuta ulkopuolista taloudellista tukea sukututkimuspiiri ei ole saanut.