Arkistot

Kaikki sukututkimuksellinen arkistotieto ei ole tavoitettavissa internetin kautta. Kurkijokea ja Hiitolaa tutkiville Mikkelin maakunta-arkisto on tärkeä kohde. Sinne on arkistoitu esim. luovutetun Karjalan seurakuntien materiaali. Kansalllisarkistossa (Helsinki) ja maakunta-arkistoissa (esim. Turku ja Hämeenlinna) on myös sukututkijalle tärkeää aineistoa.

Osaan asiakirjoista voi tutustua alkuperäisinä, osaan mikrofilmattuna.  Arkistolaitoksen tietokonepäätteillä pääsee (kun on anonut oikeudet) tutkimaan myös 100 vuotta nuorempaa aineistoa, johon kotoa käsin ei ole pääsyä.   

Mikkelin maakunta-arkisto

Mikkelin maakunta-arkisto jatkaa osana toimintaansa Viipurin maakunta-arkiston toimintaa. Sieltä voi myös tilata sukututkimustietoa, esim. perinteisiä sukuselvityksiä luovutetun alueen seurakunnista (hinnasto MMA:n sivuilla).

Oleellisimpia mahdollisuuksia Mikkelissä:

KATIHA

Vain Mikkelin maakunta-arkiston päätteillä voi tutkia luovutetun Karjalan  seurakuntien 100 vuotta nuorempia kirkonkirjoja kotikoneesta tutulla KATIHA-sovelluksella. Tiedot seurakuntien lakkauttamiseen 1949 asti, jolloin seurakunnissa vielä tuolloin olleet jäsenet siirrettiin silloisen kotipaikkakuntanasa seurakuntaan.

Huom! Jos evakko oli jo ennen vuotta 1949 liittynyt uuden kotipaikkakuntansa seurakuntaan, hänen tietonsa ovat siitä lähtien ao. seurakunnan kirkonkirjoissa, joita ei KATIHA-sovelluksesta näe. 

Henkikirjat

Tutkittavakseen voi pyytää alkuperäiset henkikirjat viimeiseen evakkoonlähtöön asti, jolloin Kurkijoen ja Hiitolan henkikirjojen pito luonnollisesti loppui. Henkikirjat v.v. 1920-1944 ovat nähtävissä vain Mikkelissä.  (Digitaaliarkistossa henkikirjat tutkittavissa vv. 1818-1885 asti, Kansallisarkistossa ja maakunta-arkistoissa mikrofilmeillä v. 1920 asti).

Luettelo lahjoitusmaatilojen purun yhteydessä lunastetuista perintötiloista 

Tässä luetellaan pitäjittäin ja kylittäin tiloja (ostaja, hinta ym), jotka  kruununtalonpojat tai hovien lampuodit lunastivat omikseen 1800-luvulla. Liittyy seuraavaan.

Maarekisterit ja tilakartat

Tilojen historiaa voi tutkia maarekisteristä ja siihen liittyvästä tilakartta-aineistosta. Maarekisteri kertoo tilan omistajan ja kokotiedot tilan perustamisesta lähtien (esim. kun lahjoitusmaakauden purkautuessa 1800-luvun lopulla tilat lunastettiin perintötiloiksi). Kaikki sen jälkeiset jaot on merkitty maarekisteriin.

Useista tiloista on alkuperäinen kartanpiirtäjän tekemä tilakartta ja sen jälkeisten lohkomisten tiedot kartalle merkittynä. Aineistossa on myös tilakauppoihin ja -jakoihin  liittyviä asiakirjoja, joista käy ilmi sukututkimuksellista tietoa.  

Kansallisarkisto

Mahdollisuuksia Kansallisarkistossa:

Tietokonepäätteillä:

Kansallisarkiston tietokonepäätteillä pääsee kirjautumaan Arkistolaitoksen Digitaaliarkisto-sovellukseen. Silloin on mahdollista tutkia esim. Kurkijoen ja Hiitolan 100 vuotta nuorempia kirkonkirjoja vastaavalla tavalla kuin kotikoneella Digitaaliarkistosta tai SSHY:n kuvatietokannasta.

Huom! Käyttöoikeudet on anottava etukäteen. Niissä määritellään seurakuntakohtaisesti, minkä seurakunnan tietoihin käyttöoikeudet kohdistuvat.

Mikrofilmit

Mm. seuraavia Kurkijoen ja Hiitolan tutkijoita kiinnostavia aineistoja voi tutkia mikrofilmeiltä (tai -korteilta):

Henkikirjat vuoteen 1920 asti.

Savuluettelot (ym. veroluettelot) ajalta ennen kirkonkirjoja.

Pietarin passitoimiston arkisto.

Pietarin ja Inkerin suomalaisten seurakuntien kirkonkirjoja. 

Kurkijoen tilakartta v. 1850 verotusta varten.

Maanjakotoimitusten karttoja (katso luettelo muut aineistot)

Maakunta-arkistot

Tietokonepäätteillä: 

100 vuotta nuoremmat kirkonkirjat: kuten Kansallisarkistossa (samat käyttöoikeudet toimivat).

Mikrofilmit: