Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin vuosikertomus vuodelta 2011 

Sukututkimuspiiri on 13. toimintavuotenaan kokoontunut totutun tavan mukaisesti kuukausittain, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoukset on pidetty Karjala-talolla Helsingissä. Tapaamisia on ollut yhteensä 9.  

Kokousten ajankohdasta ja erityisteemasta on ilmoitettu ennalta Kurkijokelainen-lehdessä, www.Kurkijoki.fi – sivustolla sekä syksystä Lähtien Facebookin Kurkijoki-keskusteluryhmän sivustolla (175 jäsentä). Varsinainen kokousaika on ollut klo 18–21, mutta ohjelman mukaisesti piiriläisiä kokoontuu paikalle jo klo 15. Silloin on ollut mahdollisuus kysellä muilta harrastajia tietoja ja vaihtaa kahdenkeskisiä ajatuksia tutkimuskohteista. Kussakin kokouksessa on – muiden asioiden ohella – käsitelty ennalta sovittua aihetta, johon osallistujat ovat voineet valmistautua. 

Ulkopuolinen asiantuntija esitelmöi tapaamisessa 22.9.2011 presidentti L.K. Relanderinelämästä. Tapaamisessa 15.12.2011 Ahti Kurri esitelmöi DNA-tutkimuksesta sukututkimuksen uutena lisänä käyttäen kurkijokelaista sukua esimerkkinä DNA-tutkimuksen teoriasta, tavoitteista ja mahdollisuuksista.   Sukututkimuspiirin ”vakituisista” kävijöistä oli ennen ko. tapaamista DNA-tutkimuksen teettänyt 4-5 henkilöä. 

Piirillä ei ole jäsenmaksua. Kokoustilan käyttömaksun ovat edelleen maksaneet Kurkijoki-säätiö ja Hiitola-säätiö. Kokousten omatoimitarjoilun kustannukset kerätään paikalla. Avustusta ”emoyhdistyksiltä” pirin toimintaan on anottu, mutta ei saatu (kuten ei aikaisempinakaan vuosina).

 Vuoden 2011 kokoukset, erityisaiheet ja osallistujamäärät:

 

Aika

Erityisaihe

Osallistujat

20.1.2011

Uskonnollinen toiminta kylätasolla

           12

17.2.2011

Hiitolan ja Kurkijoen sukuyhteydet Jaakkimaan

           25

17.3.2011

Hiitolan ja Kurkijoen rautatieläiset

           14

14.4.2011

Sukututkimuspiirin tavoitteiden käsittelyä

           10

19.5.2011

Kesän kotiseutumatkat ja haastattelu menetelmänä sukututkimuksessa

           15

22.9.2011

Presidentti L.K. Relanderin elämä

           30

20.10.2011

Kyläteema: Pukinniemi ja Tervu

           12

17.11.2011

Nimiteema: Ahokas ja Rasilainen

           12

16.12.2011

DNA-sukututkimus  

           13

 

                           Kokouskäyntejä yhteensä

         148

 

Keskimäärin piirin tapaamisiin on osallistunut 16 henkilöä. Jos L.K. Relanderin elämää käsitellyt tapaamiskerta poistetaan laskelmasta, keskimääräinen osallistujamäärä on ollut 14 henkilöä, mikä on täsmälleen sama määrä kuin vuonna 2010.  

Kolmen piiriläisen käynnistämä voimakkaasti sukututkimukseen pohjautuva Alhon kyläkirjahanke eteni lähes suunnitellussa aikataulussa. Kirjan käsikirjoitus oli vuoden vaihteessa oikolukuvaiheessa ja kirjan odotetaan tulevan tarjolle helmikuun 2012 aikana. 

Sukututkimuspiiri osallistui Turussa järjestettyyn kurkijokelaisille suunnattuun sukututkimustapahtumaan. Piirillä oli edellisvuoden tapaan oma osasto suuressa vuosittaisessa Kuulutko sukuuni – tapahtumassa Vantaalla 8-9.10.2010. Piiriläiset ovat tarjonneet kiinnostuneille sukutietoja myös muissa yleisötilaisuuksissa, esim. Kurki-juhlilla Loimaalla ja Hiitolan pitäjäjuhlilla Porissa.

 

Helsingissä 19.1.2012 

Ahti Kurri                                                                 Veikko Repo 

toimeksi saaneena                                                    Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin pj.