Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin vuosikertomus vuodelta 2012 

Sukututkimuspiiri on 14. toimintavuotenaan kokoontunut totutun tavan mukaisesti kuukausittain, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoukset on pidetty Karjalatalolla Helsingissä. Tapaamisia on ollut yhteensä 10. 

Kokousten ajankohdasta ja erityisteemasta on ilmoitettu ennalta Kurkijokelainen – lehdessä, www. Kurkijoki.fi - sivustolla sekä Facebookin Kurkijoki- ja Hiitola -keskusteluryhmissä. Varsinainen kokousaika on ollut klo 18–21. Ohjelman mukaisesti piiriläisiä kokoontuu paikalle jo klo 15, jolloin on ollut mm. mahdollisuus opetella sukututkimusmenetelmiä, kysellä muilta harrastajilta tietoja ja vaihtaa kahdenkeskisiä ajatuksia tutkimuskohteista. Kussakin kokouksessa on – muiden sukututkimuksellisten asioiden ohella - käsitelty myös ennalta sovittua aihetta, johon osallistujat ovat voineet valmistautua. 

Vuoden 2012 tapaamisten ajankohdat, erityisteemat ja osallistujamäärät seuraavassa taulukossa:  

Ajankohta

Erityisteema

 Osallistujia

 

19.1.2012

Urheilu Hiitolassa ja Kurkijoella

          10

16.2.2012

Taiteilijat Hiitolassa ja Kurkijoella

          12

15.3.2012

Suvut Kiiski ja Pösö - mitä tiedämme  niistä

          16

19.4.2012

Kyläkirjateema    

          16

24.5.2012

Kurkijoen ja Hiitolan yleisimmät sukunimet, ”Top” 50

          10

23.8.2012

Suvut Heinonen ja Kiuru - mitä tiedämme niistä

            9

20.9.2012

Kurkijoen maatalousoppilaitokset

          17

18.10.2012

Evakuointi Kurkijoella ja Hiitolassa talvisodan jälkeen 

          12

19.11.2012

Kurkijoki ja Hiitola vanhoissa kartoissa

          13

20.12.2012

Kurkijoki ja Hiitola kirjallisuudessa

            9

 

                                             Kokouskäyntejä yhteensä

        115

 

Piirin tapaamisiin on siis v. 2012 osallistunut 9-17 henkilöä, keskimäärin 11 harrastajaa.   

Kokouksissa on aika-ajoin käsitelty myös DNA-sukututkimusta DNA-testin tehneideno sallistujien kuulumisten muodossa.  

Kurkijokelainen-lehteen on piiriläisten toimesta tuotettu artikkeleita tapaamisissa käsitellyistä aiheista (v. 2012 esim. DNA-sukututkimus sekä Kurkijoen ja Hiitolan yleisimmät sukunimet).  

Piirin toiminta on vuoden aikana maantieteellisesti merkittävästi laajentunut: 

Loimaan ja Porin seudun rikas hiitolais- ja kurkijokelaistaustainen asujaimisto voi nyt osallistua piirin toimintaan lähempänä asuinsijojaan.

Piirin pitkäaikaisaktiivi Harri Kekki käynnisti (Hiitolan pitäjäseuran sateenvarjon alla) erityisesti hiitolaisille suunnatun sukupiiritoiminnan Porissa. Syksyllä päätettiin käynnistää sukututkimuspiirin toiminta myös Loimaalla. Toimintaa pohjustava tilaisuus järjestettiin 28.11.2012. Osallistujamäärä (34) kertoi merkittävästä kiinnostuksesta sukututkimuksen kautta entisiin kotipitäjiin. (Ensimmäinen Hiitolan-Kurkijoen sukututkimus-piirin kuukausitapaaminen Loimaalla oli 16.1.2013, osallistujia 37!)   

Loimaan piirin tapaamiset toteutetaan kuukausittain kuten Helsingissäkin. Toistaiseksi Helsingin piiriläiset käyvät Loimaan tapaamisia vetämässä ja perehdyttämässä aloittelijoita sukututkimuksen perusteisiin, kunnes paikallisista harrastajista löytyy vastuuhenkilöitä.  

Piirillä oli tavan mukaan sukututkimuspiste Kurkijoen pitäjäjuhlilla Loimaalla 10–11.8.2012. Edellisenä viikonloppuna päivystettiin Hiitolan pitäjäjuhlilla Porissa.

Piirillä oli samoin edellisvuosien tapaan oma osasto maan suurimmassa vuosittaisessa Kuulutko sukuuni -tapahtumassa Vantaalla 13–14.10.2012. 

Kolmen piiriläisen toteuttama Alhon kyläkirjahanke valmistui talvella 2012, kun kirja ilmestyi. Syksyllä käynnistyi Särkijärven kyläkirjahanke. Kyläkirja-teemaa on piirissä käsitelty uusien hankkeiden innostamiseksi. 

Vuoden aikana saatiin kurkijokelaistaustaiselta sukututkimusharrastajalta Aku Heinoselta merkittävä lahjoitus: sukututkimuspiirillä on nyt Helsingin Käpylä-talolla käytettävissään varsin täydellinen Kurkijokelainen-lehden arkisto sen koko ilmestymisajalta!

Talous: Piirillä ei ole jäsenmaksua. Kokoustilan käyttömaksun Karjala-talossa ovat edelleen maksaneet Kurkijoki Säätiö ja Hiitola Säätiö. Kokousten omatoimitarjoilun kustannukset kerätään paikalla. Tästä kahvikassasta maksetaan piirin käytössä olevan varastokaapin vuokra (90 e/v). Avustusta ”emoyhdistyksiltä” ei vuodelle 2012 anottu, koska piirin anomukset eivät ole aiempinakaan vuosina tuottaneet tulosta. Varojen puute on estänyt käyttämästä ulkopuolisia esitelmöitsijöitä sukututkimuksellisesti kiinnostavissa aiheissa.

Vantaalla 27.1.2013 

Ahti Kurri 

Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin pj.