2010

Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin vuosikertomus vuodelta 2010 

Sukututkimuspiiri on 12. toimintavuotenaan kokoontunut totutun tavan mukaisesti kuukausittain, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoukset on pidetty Karjalatalolla Helsingissä.  

Kunkin kokouksen ajankohdasta ja erityisteemasta on ilmoitettu ennalta Kurkijokelainen –lehdessä. Varsinainen kokousaika on ollut klo 18-21, mutta ohjelman mukaisesti  piiriläisiä kokoontuu paikalle jo klo 15, jolloin on ollut mm. mahdollisuus kysellä muilta harrastajilta tietoja ja vaihtaa kahdenkeskisiä ajatuksia tutkimuskohteista. Kussakin kokouksessa on – muiden asioiden ohella - käsitelty ennalta sovittua aihetta, johon osallistujat ovat voineet valmistautua. 

Omaan sukututkimusharrastukseensa kuuluvan työn piiriläiset luonnollisesti tekevät omissa ”kammioissaan”, arkistoissa, kirjastoissa, sukulaisyhteyksissä jne. Piirissä on mahdollisuus vaihtaa tietoja, kysyä ongelmakohdista ja kuulla muiden ongelmista kuin myös kertoa työnsä hedelmistä.  

Piirillä ei ole jäsenmaksua. Kokoustilan käyttömaksun ovat maksaneet Kurkijoki Säätiö ja Hiitola Säätiö. Kokousten omatoimitarjoilun kustannukset kerätään paikalla. Kokouksissa on useasti todettu, että avustukset mahdollistaisivat esim. asiantunti-joiden kulukorvausten maksamisen, jolloin heitä voitaisiin kutsua kertomaan piiriläisiä kiinnostavista sukututkimuksen alueista. Tällaiset tapahtumat auttaisivat myös houkuttelemaan uusia ”kurkijokelaisia ja hiitolaisia” sukujaan tutkimaan.

Pieniä avustuksia on ”emoyhdistyksiltä” anottu, mutta ei ole saatu. 

 

Vuoden 2010 kokoukset, erityisaiheet ja osallistujamäärät: 

 

Ajankohta

Erityisaihe

 Osallistujia

 

14.01.2010

Piiriläisten vanhat valokuvat Hiitolasta ja Kurkijoelta

          17

18.02.2010

Sukujen nimien ja paikannimien syntyperä

          18

08.03.2010

DNA –tutkimuksen käyttö sukututkimuksessa

          21

15.04.2010

Yhteydet naapurikuntiin (Jaakkima, Lumivaara)

          14

20.05.2010

Kulkuväylät 1600-1800 -luvuilla

            8

16.09.2010

Kalastus elinkeinona ja harrastuksena alueella

          14

21.10.2010

Musiikki Hiitolassa ja Kurkijoella

          11

18.11.2010

Alhon kyläkirjahankkeen esittely

          13

16.12.2010

Seurakunnat:  papisto Hiitolassa ja Kurkijoella

          13

 

 

        

 

                                  Kokouskäyntejä yhteensä

        129

 

 Keskimäärin kokouksiin on osallistunut 14 henkilöä.

DNA –tutkimuksen käytöstä sukututkimuksen apuna oli maaliskuussa kertomassa ulkopuolinen asiantuntija. DNA –tutkimusten yhteistilaukseen ei löytynyt riittävästi kiinnostuneita, mutta yksittäisiä tutkimuksia on piiriläisten keskuudessa tehty. 

Kolme piiriläistä käynnisti vuoden aikana Alhon kyläkirjahankkeen, jossa on tavoitteena saada kirja julkaistuksi vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kyläkirja perustuu pitkälti kylän historian ja  kylän asukassukujen vaiheiden tutkimiseen. Kokouksessa 18.11.2010 oli kyseinen Alho –kyläkirja-hanke erityisteemana. 

Sukututkimuspiiri osallistui omalla Kurkijoki-Hiitola -esittelyosastollaan suureen vuosittaiseen Kuulutko sukuuni –tapahtumaan Vantaalla  9-10.10. 2010. Esittelytilamaksun maksoivat mukana olleet piiriläiset. Osastolla oli esillä Kurkijoen ja Hiitolan sukuihin liittyvää aineistoa ja kävijöillä oli mahdollisuus kysellä piirin edustajilta tietoja suvustaan ja esivanhemmistaan. Kokemukset olivat hyvin positiivisia.  

 

Helsingissä 17.2.2011  

Ahti Kurri                                                                       Veikko Repo

toimeksi saaneena                                                          Hiitolan-Kurkijoen sukututkimuspiirin pj.